ข่าวสารและกิจกรรม

ประวัตความเป็นมาของสปา Spa

ประวัติความเป็นมาของสปาโดยสังเขป

     สปามีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัย กรีก โรมัน ที่มีการทำพิธีกรรมทางศาสนา ด้วยการชำระล้างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณด้วยน้ำ โดยมีการนำศาสตร์ของอโรมาเธอราพีใช้บำบัดสุขภาพแบบองค์รวม ถือได้ว่าชาวโรมันเป็นผู้ที่มีรสนิยมในการใช้ชีวิตอย่างมาก การอาบน้ำพุร้อนถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะใช้ทั้งการอาบทำความสะอาดร่างกาย แล้วยังใช้การดูแลสุขภาพอีกที่ดีอีด้วย การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยในกลุ่มชนชั้นสูงเป็นสิ่งที่กระทำกันแพร่หลาย

     คำว่า ” สปา ” ถือว่าก่อกำเนิดราวศตวรรษที่ 17 มาจากเมืองเล็กๆ ในประเทศเบลเยี่ยมที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า เทือกเขาแห่งอาร์เดนเนส ( Ardennes Mountains ) ที่มีน้ำพุร้อนใช้ในการดูแลสุขภาพ เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่า ” Gem of the Ardennes ” การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมยังรวมถึงการทำสมาธิ การฝึกลมหายใจ และการออกกำลังกาย วิธีการเหล่านี้จะช่วยในการลดระดับความเครียดได้

     สำหรับประเทศไทย จุดเด่นอยู่ที่การบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ โดยเฉพาะการนวดที่มีหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ที่ขุดพบที่ป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัย เมื่อถึงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแพทย์แผนไทยรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะการนวดไทย ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้มีการแบ่งส่วนราชการด้านกระแพทย์แผนไทยให้มีกรมหมอนวด ศาสตร์การวดไทยบางส่วนได้สูญหายไปจากการเกิดภาวะสงครามสมัยกรุงรัตนสินทร์ จนกระทั้งพระสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดให้ปั้นรูปฤาษีดัดตน และจารึกสรรพวิชาการนวดไทยลงบนแผ่นหินอ่อน 60 ภาพ แสดงถึงจุดนวดอย่างละเอียด ประดับบนผนังศาลาราย และบนเสาภายในวัดโพธิ์

ประเภทของสปา

     แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

1. แบ่งตามลักษณะของธุรกิจของสปา ได้เป็น 3 ประเภทย่อยได้แก่

     1.1 สปาแบบตะวันตก

     1.2 สปาแบบไทยแท้ หรือสปาไทยพื้นบ้าน

     1.3 สปาแบบไทนประยุกต์

2. องค์กรกรมสปาระหว่างประเทศ ( International Spa Association-ISPA ) เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ที่ทำงานด้านสปาจัดตั้งขึ้น เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ และเกณฑ์ต่างๆ ของธุรกิจสปา ซึ่งแบ่งสปาออกเป็น 7 ประเภทย่อยด้วยกันดังนี้

     2.1 สปาแบบวันเดียว หรือเดย์สปา ( Day Spa )

     2.2 สปาแบบท่องเที่ยว ( Destination Spa )

     2.3 สปาทางการแพทย์ ( Medical Spa )

     2.4 สปาแบบนำพุร้อน ( Mineral Spring Spa )

     2.5 สปาตามโรงแรม หรือสถานตากอากาศ ( Hotel / Resort Spa )

     2.6 สปาแบบกลุ่มเฉพาะ ( Club Spa )

     2.7 สปาบนเรือสำราญ ( Cruiship Spa )


อ้างอิง

Studio Academy โรงเรียนสอนสุขภาพ และความงาม

https://thaimassage-academy.com/