รางวัลระดับโลกปี 2023: ยกย่องธุรกิจและความเป็นเลิศส่วนบุคคล

ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าบุคคลากรในองค์กรต่างๆ ทั้งในสถาบันการศึกษาภาครัฐ และเอกชน องค์กรเพื่อสังคม มูลนิธิ สมาคม วงการบันเทิง สื่อสารมวลชล รวมถึงองค์กร และบุคคลากรด้านอาชีพ และธุรกิจ ทุกภาคส่วนเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนกลไกของการพัฒนาด้านอาชีพ และเศรษกิจรวมถึง ด้านสังคมของโลกในปัจจุบัน

ดังนั้นศูนย์พัฒนาส่งเสริมธุรกิจ และอาชีพ World Class Awards โดยคณะกรรมการจัดงานพิธี มอบราง World Class Awards ครั้งที 6 ประจําปี 2566 โดยความร่วมมือสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงมหาไทย ประเทศไทย, สมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้, มหาวิทยาลัยเมียวจิ ประเทศเกาหลีใต้, สถาบันสตูดิโออะคาเดมี อินเตอร์เนชันแนล, คลาวด์ไนซ์ คอลเลจ ประเทศแคนาดา, เฮอริเทจ รีฟอร์มเมด คอลเลจ ประเทศออสเตรเลีย, และอีกหลายภาคส่วนในระดับนานาชาติ จัดงาน THE BEST INTERNATIONAL BUSINESS AND PERSONAL OF WORLD CLASS AWARDS 2023

เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชู และเป็นกําลังใจให้ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการนักธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ รวมถึงบุคคลที่ทําคุณประโยชน์อุทิศตนให้แก่ส่วนรวมในสังคมจนเป็นที่ยอมรับ ของบุคคลอื่น จากประเทศต่างๆ ที่ได้ทุ่มเท่มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมส่วนรวมวิชาชีพธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ ด้วยความทุ่มเทมุ่งมั้น และตั้งใจมาโดยตลอด ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนอาชีพ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และภูมิภาคต่างๆ ของโลกส่งผลให้เกิดอาชีพการจ้างงานรวมถึงการ พัฒนาในด้านสังคมทังทางตรง และโดยอ้อม

ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนน กําแพงเพชร 6 แขวง ตลาด บางเขน เขต หลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี กําหนดการงานเริ่มตั้งแต่ 12.00-17.00 น. โดยจัดให้มี พิธีมอบ “ ถ้วยเกียรติยศ เวิลด์ คลาส อวอร์ด 2566 ” ซึ่งเป็นถ้วยที่แสดงถึงความภูมิใจในด้านสังคม การศีกษา อาชีพ และธุรกิจในสาขาต่างๆ

ลิ้งค์เข้าเช็ครายชื่อผู้เข้ารับรางวัล