เรียนโยคะ

หลักสูตรโยคะบอล

เปลี่ยนความชอบให้เป็น “อาชีพ”
เปลี่ยนความใช่ให้เป็น “รายได้”
รวยและสวยง่ายๆ ด้วย “โยคะ”

Yoga Studio Academy ที่นี่มีคำตอบ
กับหลักสูตรครูโยคะบอล

  • องค์ความรู้ความเป็นมาของโยคะบอล
  • ท่าอาสนะโยคะบอล ที่มีมากถึง 54 ท่า
  • เทคนิคการสอน / เทคนิคการจัดคลาส / การเป็นผู้นำปฏิบัติโยคะบอล

ราคาหลักสูตร 25,550 บาท

 

CALL CENTER : +(66)0 92-270-9996

Facebook : https://www.facebook.com/YogaStudioAcademy

https://thaimassage-academy.com/Yoga-Studio-Academy.html

รวม VTR สัมภาษณ์ความรู้สึกของนักเรียน

โยคะบอล เปลี่ยนความชอบ..ให้เป็นอาชีพ เปลี่ยนความใช่..ให้เป็นรายได้ รวย และสวยง่ายๆด้วยโยคะ

FOLLOW US

รวมวิดีโอเรียนโยคะ ที่น่าสนใจ

Please make sure to set your Youtube API key in Integrations tab. For further information about getting an API key, please check this article