เรียนโยคะ

หลักสูตรครูโยคะ 250 Hr.

ใช้ความชอบให้เป็น “อาชีพ”
สร้างรายได้ง่าย ๆ ด้วยมือสุขภาพเรา

Yoga Studio Academy ที่นี่มีคำตอบ
กับหลักสูตรครูโยคะ 250 ชั่วโมง Yoga Studio Academy

  • ปรับพื้นฐาน 50 ชม.
  • องค์ความรู้ความเป็นมาของโยคะ
  • การฝึกสมาธิ Meditation ปราณยามะและการล้างจมูก (การชำระล้างร่างกาย)
  • ทำความเข้าใจในระบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์ Anatomy
  • อาสนะหฐะโยคะ Hatha yoga ทั้งหมด 46 ท่า เน้นการจัดปรับร่างกาย การยืดเหยียด การเข้าท่าที่ถูกหลัก
  • อาสนะอาชทังก้าโยคะ Ashtanga yoga ทั้งหมด 46 ท่า เน้นความสร้างแข็งแรงแบบต้นฉบับดังเดิม
  • เทคนิคการสอน / เทคนิคการจัดคลาส / การเป็นผู้นำปฏิบัติโยคะ
  • จรรยาบรรณต่ออาชีพครู

ราคาหลักสูตร 35,500 บาท

 

CALL CENTER : +(66)0 92-270-9996

Facebook : https://www.facebook.com/YogaStudioAcademy

https://thaimassage-academy.com/Yoga-Studio-Academy.html

รวม VTR สัมภาษณ์ความรู้สึกของนักเรียน

โยคะ เปลี่ยนความชอบ..ให้เป็นอาชีพ เปลี่ยนความใช่..ให้เป็นรายได้ รวย และสวยง่ายๆด้วยโยคะ

FOLLOW US

รวมวิดีโอเรียนโยคะ ที่น่าสนใจ

Please make sure to set your Youtube API key in Integrations tab. For further information about getting an API key, please check this article