เรียนโยคะ

หลักสูตรครูโยคะฟลาย

ใช้ความชอบให้เป็น “อาชีพ”
สร้างรายได้ง่าย ๆ ด้วยมือสุขภาพเรา

Yoga Studio Academy ที่นี่มีคำตอบ
กับหลักสูตรครูโยคะฟลาย Yoga Studio Academy

  • องค์ความรู้ความเป็นมาของโยคะฟลาย
  • แนะนำและทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ การติดตั้งตลอดจนการขึ้นท่าเข้าท่าอาสนะ
  • ท่าอาสนะโยคะฟลาย ที่มีมากถึง 30 ท่า
  • เทคนิคการสอน / เทคนิคการจัดคลาส / การเป็นผู้นำปฏิบัติโยคะฟลาย

ราคาหลักสูตร 25,550 บาท

 

CALL CENTER : +(66)0 92-270-9996

Facebook : https://www.facebook.com/YogaStudioAcademy

https://thaimassage-academy.com/Yoga-Studio-Academy.html

รวม VTR สัมภาษณ์ความรู้สึกของนักเรียน

โยคะฟลาย เปลี่ยนความชอบ..ให้เป็นอาชีพ เปลี่ยนความใช่..ให้เป็นรายได้ รวย และสวยง่ายๆด้วยโยคะ

FOLLOW US

รวมวิดีโอเรียนโยคะ ที่น่าสนใจ

Please make sure to set your Youtube API key in Integrations tab. For further information about getting an API key, please check this article