มาตรฐานและการรับรอง

4 ผสานความร่วมมือของวงการนวดไทยและสปา กับมาตรฐานระดับโลกแห่งเดียว
กับหลักสูตรคุณภาพ 4 มาตรฐาน ร่วมชื่นชมและภูมิใจในภูมิปัญญาไทย สู่เวทีโลก

Certificate 01

สมาคมศิลปาชีพ
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย และสปา
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

Certificate 02

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา
กรุงเทพฯ

Certificate 03

สมาคมแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน กรุงเทพฯ

Certificate 04

โรงเรียนนวดไทยธาราลัย
กระทรวงศึกษาธิการ
International Thaimassage School
ศูนย์สอบวัดระดับฝีมือ กระทรวงแรงงาน

Ministry of public health.logo

สบส

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสอนศิลปะการตกแต่งเล็บเชิง ธุรกิจครบวงจร มาตรฐานอันดับ 1 ที่เดียวในประเทศ
กระทรวงต่างประเทศให้การรับรองใบประกาศ

Certificate 04

สมาคมศิลปการตกแต่งเล็บ (ประเทศไทย)
กระทรวงมหาดไทย

Certificate 05

Health & Beaty Business
International Trainning Center

Certificate 06

Therapy And Cosmetology
Business Consult
สถาบันสงเสริมศักยภาพการทำธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร (ประเทศไทย)

Certificate 01

สมาคมศิลปาชีพ
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจการตกแต่งเล็บ

สถาบันสอนศิลปะการตกแต่งคิ้ว 3 มิติ ลายเส้นเชิงธุรกิจครบวงจร มาตรฐานอันดับ 1 ระดับโลก
กระทรวงต่างประเทศให้การรับรองใบประกาศ

Certificate 01

สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ
Asian Development Center 3D
Permanent Eyebrows Make up

Certificate 06

Therapy And Cosmetology
Business Consult
สถาบันสงเสริมศักยภาพการทำธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร (ประเทศไทย)

Certificate 07

International Development Center 3D Permanent Eyebrows Make up

Certificate 08

Crytal Professional Academy

มาตรฐานรับรองสถาบันฝึกวิถีโยคะเชิงระบบ

Certificate 01

สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

schooloffice

กระทรวงศึกษาธิการ

FOLLOW US

รวมวิดีโอที่น่าสนใจ

Please make sure to set your Youtube API key in Integrations tab. For further information about getting an API key, please check this article