ข่าวสารและกิจกรรม

39 162019

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปัจฉิมรุ่นที่ 7

ขอ เชิญศิษย์สถาบัน Studio Academy ร่วมในพิธีรับใบประกาศนียบัตร โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการของสถาบัน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 
สามารถลงทะเบียนได้ที่…

Please join us for Studio Academy certificated and graduated ceremony by our CEO and directors at Grand Hall room, Art and Craft Development Association, on 16 December 2016. You can register at this link below.


ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น.
Last date of registration is 9 December 2016 before 12.00 AM